English 简体 繁體

如何正确使用牙线和牙刷?

 

    如何正确使用牙线

    1、取一段 30至40公分长的牙线;
 
    2、用拇指及食指缠在手上;
 
    3、前后轻拉的方式置入牙线,别太用力以免伤害牙龈;
 
    4、将牙线放到牙缝底部,靠着一颗牙由下往上用力拉出;
 
    5、一面清乾净,再清同一个牙缝另一个牙面;
  
    6、牙线上下左右一颗一颗清洁。

    如何正确使用牙刷?

    1、刷牙的顺序:刷牙时应左右手互换,以顺手为原则,内外都要刷;
  
    2、刷牙的步骤:牙刷要选择软毛牙刷.和牙齿成30度至45度角,轻刷20次再换位置.不可太用力。

 

 

 

右侧悬浮的QQ在线客服